Lacrosse Hardwood Flooring
105 Webster Street
Westby, WI 54667

White Oak

White Oak

Showing all 4 results

  • White Oak, Select & Better, 3.25" Width
  • White Oak, #1 Common, 4.00" Width
  • White Oak, #2 Common, 4.00" Width
  • White Oak, Natural, 5.00" Width